Bodil Ericsson

Bodil Ericsson är verksam som målsägandebiträde och särskild företrädare i brottmål och som offentligt biträde enligt den förvaltningsrättsliga tvångslagstiftningen LVU, LVM, LPT och LRV. Hon är även verksam inom nationell och internationell familjerätt; arv, bodelning och vårdnad samt umgänge.

Bodil Ericsson tog sin jur.kand.-examen vid Stockholms universitet år 1995. Hon gjorde därefter sin tingstjänstgöring vid Södertälje tingsrätt år 1995-1997. Hon arbetade därefter en kort tid som kronofogdeaspirant och processförare vid Kronofogden innan hon under flera år arbetade som åklagare vid Åklagarmyndigheten.

Under sin tid som åklagare var hon förordnad som mängdbrottsspecialist år 2006-2011 och som relationsvåldsspecialist år 2011-2017. Hon arbetade även vid Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg under år 2012-2014.

Under år 2017 adjungerade hon vid Kammarrätten i Göteborg och arbetade därefter dels som biträdande jurist vid VOX Advokater AB, dels som tillförordnad rådman vid Förvaltningsrätten i Göteborg.

Språk: svenska och engelska

UPPDRAGSOMRÅDEN
  • Brottmål
  • Förvaltningsrättslig tvångslagstiftning
  • Familjerätt
bodil@filippaadvokat.se