Caroline Hellström Erba

Caroline Hellström Erba är verksam som målsägandebiträde och särskild företrädare i brottmål och som offentligt biträde enligt den förvaltningsrättsliga tvångslagstiftningen (LVU, LPT, LRV, LVM). Hon är även verksam inom nationell och internationell familjerätt; arv och bodelning samt vårdnad, boende och umgänge. Hon arbetar även med frågor inom utsökningsrätt och frågor som rör verkställighet av beslut och domar gällande betalningskrav och andra förpliktelser.

Caroline Hellström Erba tog sin jur. kand. vid Umeå Universitet våren 2005. Hon arbetade därefter på Skatteverket och gjorde sin notarietjänstgöring vid Haparanda tingsrätt under 2007-2009. Hon har därefter arbetat som Kronofogde på Kronofogdemyndigheten.

Språk: Svenska och engelska

UPPDRAGSOMRÅDEN

  • Brottmål
  • försvarsadvokat / offentlig försvarare
  • Familjerätt

Mail: caroline@filippaadvokat.se