Filippa Marie Sjölund

Filippa
ADVOKAT OCH ÄGARE

Filippas verksamhetsområden är svensk och internationell familjerätt, brottmål samt hälso- och sjukvårdsjuridik och veterinärjuridik. Inom familjerätt åtar sig Filippa Marie uppdrag som ombud i tvister om vårdnad, barns boende och umgänge, bodelning samt arv.

Filippa åtar sig även medlaruppdrag i familjerättsliga ärenden. 

Filippa Marie, som också är legitimerad sjuksköterska och som tidigare arbetat på Socialstyrelsens tillsynsavdelning, har lång erfarenhet av såväl hälso- och sjukvårdsjuridik som veterinärjuridik. Filippa Marie tog sin jur. kand. examen år 1991 och är medlem i Sveriges advokatsamfund sedan år 2011.

UPPDRAGSOMRÅDEN

Brottmål

  • försvarsadvokat / offentlig
  • försvarare
  • målsägandebiträde

Familjerätt

  • arvsrätt, såväl som ombud som  boutredningsman
  • vårdnadstvister
  • internationell familjerätt
  • bodelningsförrättare / skiftesman

Hälso- och sjukvårdsjuridik

  • Veterinärjuridik
  • Filippa Marie Sjölund åtar sig även medlaruppdrag i familjerättsliga ärenden 

Filippa Marie är vigselförrättare
Medlem i Sveriges Advokatsamfund