Filippa Marie Sjölund

Filippa
ADVOKAT OCH ÄGARE

Filippas verksamhetsområden är svensk och internationell familjerätt, brottmål samt hälso- och sjukvårdsjuridik och veterinärjuridik. Inom familjerätt åtar sig Filippa Marie uppdrag som ombud i tvister om vårdnad, barns boende och umgänge, bodelning samt arv.

Filippa åtar sig även medlaruppdrag i familjerättsliga ärenden. 

Filippa Marie, som också är legitimerad sjuksköterska och som tidigare arbetat på Socialstyrelsens tillsynsavdelning, har lång erfarenhet av såväl hälso- och sjukvårdsjuridik som veterinärjuridik. Filippa Marie tog sin jur. kand. examen år 1991 och är medlem i Sveriges advokatsamfund sedan år 2011.

UPPDRAGSOMRÅDEN

Brottmål

 • Offentlig försvarare
 • målsägandebiträde
Förvaltningsrättslig tvångslagstiftning
 • LPT
 • LVU
 • LMV

Familjerätt

 • arvsrätt, såväl som ombud som  boutredningsman
 • vårdnadstvister
 • internationell familjerätt
 • bodelningsförrättare / skiftesman

Hälso- och sjukvårdsjuridik

 • Veterinärjuridik
 • Filippa Marie Sjölund åtar sig även medlaruppdrag i familjerättsliga ärenden 

Filippa Marie är vigselförrättare
Medlem i Sveriges Advokatsamfund